lördag 15 juli 2017

Ikoner och runor Längre text

För tvåhundra år sedan var en ikon detsamma som en helgonbild. Varje helgon var förknippat med en historia, en saga, en myt och representerade en viss idé, känsla och stämning. Detsamma kan man säga om en massa olika gudar i en polyteistisk kultur. Ordet gud är ett gammalt ord, som betyder ”den som åkallas” (troligen av det indoeuroperiska ghu = ropa) så om vi tillber eller åkallar (inkallar) helgon så har vi fortfarande månggudadyrkan, med den skillnaden att vi har ändrat på terminologin och kallar dem något annat. Om kyrkan tillber olika helgon så är det inte sant att man bara tillber en enda gud. Det är bara retorik. Ett polyteistiskt samhälle kan också ha en övergud,som står över de andra och är ”den högste”, i stil med att att solguden då blir i centrum medan gudarna Mars och Venus är mindre. Solen är den som ger energi till alla medan de andra innebär olika egenskaper och känslostämningar. 


Shamaner och diverse trollkarlar kan använda vilka föremål som helst på det sättet. Det viktiga är att föremålet representerar en viss känsla, en viss idé, ett djur eller.... Det är shamanen själv som bestämmer vad en viss grej ska symbolisera. När han tittar på grejen och håller i den så kommer han snabbare och effektivare in i just den känslan än vad han annars skulle ha gjort. En ikon är en genväg. Det blir en intränad reflex och man kan likna det vid Pavlovs hundar. Att en viss grej kan trigga hjärnan (och det undermedvetna) till att på en sekund plocka fram ett minne och den känsla som hör ihop med det, det kan vi ju märka i vårt dagliga liv om vi bara funderar litet på det.

Talpinne Nordic style
En Talking Stick kan sägas vara en ”indiansk grej” men själva metoden bygger mer på psykologiska insikter och kan fungera i vilken kultur som helst, så i Sverige skulle vi gott kunna kalla pinnen för kommunikationsstav eller talpinne. Men att använda det engelska ordet har den fördelen att man kan googla på begreppet och få information. Så fort man byter benämning på en företeelse så försvinner också den information, som var kopplad till det gamla ordet. Det kan ju vara onödigt för det är mycket på det sättet som vi raderar gammal kunskap. 

Att en Talking Stick är gjord på ett någorlunda uppseendeväckande sätt, med tofsar, färger, fjädrar och pinglor är för att den ska fungera just så som en ikon. Den ska försätta sin ägare och även andra i ett visst tillstånd så att de fokuserar på att det nu är dags för en viss typ av kommunikation. Effekten kommer med tiden om man använder staven enbart på det sättet och inte till något annat. Den kommer alltså att fungera som en ikon därför att den öppnar öppnar hjärnans kommunikationsprogram, men först när den saken är intränad.

De enklaste ikoner vi känner kallar vi skrivtecken eller bokstäver och här i norden har vi de gamla runorna (ordet bokstav kommer av att man ristade runor i en stav av bokträ). Folk i olika delar av norden och i olika tider hade inte kontakt med någon statlig byrå, som såg till att alla symboler och tecken var lika överallt så det varierade precis som språk och dialekter varierar i olika områden. Det fanns ingen centralstyrd, allmän skola och när den allmänna undervisningen växte fram inom överklassen var den baserad på latinet. För att man ska kunna ha ett enhetligt riksspråk krävs att man har uppfunnit tryckkonsten, men det kom inte förrän på 1500-talet.
Ändå så var de tidigaste runorna gemensamma över hela Norden för att senare splittras upp i olika varianter. Och germanskan splittrades upp i svenska, tyska osv. Så vi tycks ha gått från en enhet, som splittrades, för att sedan ha sopat ihop splittret till nya enheter.
De betydelser som var verkliga för folk, när det gällde ord och tecken, var de som var allmänna, annars kunde man ju inte läsa varandras texter.

Om nu bondebefolkningen hade sina runor så är det väl fel att säga att de var analfabeter. De hade andra tecken och läste kanske också på ett annat sätt, läste symboler och inte bara färdiggjorda, långa meningar, som på runstenar och andra grejer. Runorna sägs ha skapats med inspiration från det latinska alfabetet på 100-talet så det måste ju ha funnits ”läskunniga” bland folket även innan läsekonsten började läras ut i kloster och skolor, men att läsa runor var väl inget som kyrkan kallade läskunnighet.

Runor med allmänna betydelser kan man nog använda för magi, det handlar mest om intention och fokus, men egna figurer, som man själv hittat på, fungerar kanske allra bäst eftersom det nog mest kan vara en fördel att inte alla kan se vad man skrivit på någon grej. Det man gör förblir hemligt så att energin fokuseras och man kan heller inte bli anklagad för precis det man ristat och man slipper diskutera saken med andra nyfikna. Tills kristendomen gick till attack mot allt som var ristat med runor! Även om runorna blivit uppfunna med det latinska alfabetet som förebild så har ändå runorna och det latinska alfabetet utvecklats till att för oss fungera som symboler för olika kulturer, vår gamla nordiska / germanska och den latinska / grekiska, som invandrade med kristendomen. Så vi kan använda dem så, skriva med runor för att markera en slags nordisk tillhörighet. Det skulle ju kunna vara lämpligt att det också utvecklades (eller att man bestämde sig för) ett nytt, enhetligt runalfabete så att alla kunde läsa varandras runtexter och att alla visste hur de skulle skriva.

Föremål ger alltid olika intryck (och känsla) beroende på hur de ser ut och vad de är gjorda av och vi påverkas också av historier om föremålen. Det är som förr. Om man vill använda runor så får man väl, i brist på annan överenskommelse, bestämma sig för vilken runrad man gillar bäst, men det speciella med runor är ju att de är symboler, att de visar olika känslolägen, upplevelser, insikter, minnen och att de speglar olika delar av oss på ett sätt som inte de latinska bokstäverna gör (där krävs det ett helt ord för att vi ska reagera). Med hjälp av runor (eller andra symboler) kan vi direkt klämma dit ”en hel historia” med ett enda tecken och det är ju väldigt praktiskt. Det kan jämföras med att vi också kan förmedla en lång historia enbart genom att säga ett enda ord: ”Törnrosa”. Enbart ett enda ord kan sätta sprätt på känslorna hos en person. Vill man sätta sprätt på känslan hos en annan person med en runa så bör man ju veta hur den personen uppfattar den runan. Han ska ha programmerat in betydelsen och så är det ju med alla språk. Det är ingen idé att säga sådant som andra inte förstår.

Jamen magi, då!? Ja, det är väl snarare att kommunicera med andarna och om du bara fokuserar så vet de nog vad du säger. Då är det själva kommunikationen som är det viktiga och inte någon grej eller något tecken. Det man överför kan snarast liknas vid programmerade signaler och även kroppen har förmågan att sända mikrovågor med innehåll, men det krävs att energin är så hög att koherens kan uppstå. En signal kan sticka iväg på mindre än en 

sekund och vi kan också ta emot sådana signaler, även om det kan vara svårt att tolka dem.
En samling tecken eller medicinföremål kan liknas vid en hög med lappar, där du skrivit ner vad du ska fokusera på, eller bilder på kort. Grejerna som ligger där kan inte själva göra något på avstånd. Men i och med att så många känner till runorna och deras betydelser så kan vi använda dem för att indikera olika idéer. Olika typer av teckensamlingar är också symboler och de väcker olika associationer. En tibetansk text och en runrad ger oss direkt olika känslor, tankeströmningar och inre bilder även om vi inte alls förstår texterna. Redan då är man ”på väg nånstans”, in i en speciell sinnesstämning.


Your soul can get into cohesion with any principle/emotion/feeling that you focus on.
Swami Nithyananda

torsdag 13 juli 2017

Communication of today

When the physical borders fall we gather in mental groups, that are stronger and bigger than ever (with one group having members in the whole world), and affinity, fellowship and solidarity gets lost in the physical world but refound on the screen, where we find or create our new homeland. It is quite similar to the shamn´s way of creating a medicine wheel, a personal space where only certain spirits are allowed to enter while the other ones get blocked with magical formulas, similar to the blocking of an unwanted person on Facebook with the help of magical clicks that keep your circle safe.

When you talk with a real person in real life you can see and feel what kind of person it is and you can also, to a certain extent, feel how this person is thinking and then you ajust your words to that. You can ”fall into the same mental pattern” if you want to. That personal connection gets lost on facebook, even if you really know whom you are talking with (writing with) because you cannot hear the tone of the voice and all kinds of emotions cannot be shown with just emoticons. You cannot see what mood the other person is in and you do not know from which source he has picked his information.

You can only see the written words and you might not even know if they are written by an old person or a teenager. So you answer to the written words and not exactly to the person.
These words are in a sense ”taken out of the blue” (because the experience of the person is lost) and your answer will come from your own associations, which can come from a point of view that the first person is totally unaware of. And then, eventually, the fight starts between people who would never ever discuss anything with each other in normal life. They would just look at each other and immediately understand that it was not possible to have any spontaneous conversation of value. They would just say: ”Hi, how are you? Nice weather today!”


Another thing is that people are also not really aware of the grammar (at least not in Sweden) so quite often a sentence is not clear – you have to guess what the other person means. Your guessing will be based on your own referencies and not on reality, i.e. what the other person really meant.
And reversed: one person makes a very clear statement and some other people understand something completely different, because they do not bother to read carefully because the guessing has become a habit. Quite often a serious thought with an interesting question can start a thread of nonsensical crap.

People have now learned that it can be ”dangerous” to express deeper thoughts and uncommon values on facebook because it can always lead to an attack from someone with totally different values. Serious subjects can get attacked with foolish poppycock, often from the members of VoF, who are aggressively attacking everything that they do not understand.
You have to express exactly the same opinion as the majority of your friends or the participants of your group otherwise you can get into the same trouble as you would do in real life if you mentioned an idea that was not familiar to the other ones.

Psychologicallt speaking you would be ”cast out of the nest” which in nature (and in our genes) is the most dangerous thing that can happen. A group has to be homogenous to be able to survive in nature and the need for this homogeneity is rooted in our subconscious mind. In past times every area had it´s own religion / mythology, which puched the group members into the same frame of reference. Today we almost have the opposite when everyone has the right to find his own truth to develop his own individuality.

Deep inside we often react on a ”foreign opinion” as if it would be an enemy. This emotional reaction triggers the defense instinct in the other person and then a little war starts and every possibility to understand each other´s points of view are lost and it ends with both thinking: ”It is not possible to talk with you, because you do not want to understand!”
Of course! When the defence reaction takes over you are not even interested in trying to understand because the higher part of the brain is ”cut off” and is no longer functionning. With a Talking Stick it is fairly easy to put an end to this fight and get back to a mutual understanding of each others opinions. When the speed slows down he brain goes back to those frequencies where listening, peace and understanding is possible. A Talking Stick is in a way similar to a microphone. It means full focus on the person who is holding it.

Anyway, our innate reaction patterns seem to have had the effect of scaring people from saying what they really think, being afraid of totally unexpected attacks that can come any time. It can be seen on the Likes on Facebook, where serious topics are avoided and kittens, hearts, flowers and sunsets are favoured. We show the Jungian Persona, the public relations part of the ego, for reasons of personal convenience and for the wish of pleasing others and be liked by them.

Subjects, that should be of the greatest importance for all people to talk openly about, are being tucked away into special groups where all agree upon the same opinion, which gets stronger and stronger within the group. Here you can freely express your unusual opinion and people like what mainstream would dislike. No danger of being attacked (as long as you stick to the same opinion!)
In this way the group also gets more and more far away from the other group that carries the opposite opinion. The gap between them increase because each group consists of an overwhelming amount of information that proves the validity of the own group´s position and attitude.

When you search for something on the net your browser learns to show what you like. If you like fishing and hunting and you often look at films about fishing and hunting YouTube will start presenting all possible films on fishing and hunting and almost not on anything. You will get 100 films on fishing and hunting but probably not one single film about about how to cultivate roses. You will get nothing about how to draw a mandala.

So when you perceive the world through the screen you will get an impression that ”the whole world” is almost fanatic about your idea, in this case fishing and hunting. You might not even be aware that mandala drawing exists!

If you use YouTube you will experience that ”everyone” is deeply interested in your profession, favorite hobby or political opinion. Your browser fully agrees with you!!! So you will believe that the whole world has this interest and opinion. ”The whole world knows what you know, dislikes what you dislike and believes what you believe!!!” That is the impression that your browser gives you.

Then you meet an old friend, who doesn´t have a clue about your interest in fishing and hunting! He hates fishing and hunting and he was up to now firmly safe in his belief that most intelligent people hated the cruel fishing and hunting. His browser overloads him with vegetarianism, peace, flowers, mandalas, mantras, sweet kittens and beautiful sunsets. You get surprised and almost chocked. When you were young, living on the same street, you were equally interested in football and he was your best friend! And now....? How is it possible that he has become so strange? He thinks the same thing about you and you do not even bother to become friends on Facebook. You belong to different groups.

Physically we intermingle more and more across the borders between different countries and and the ”personality of a country, the heart of that country” gets lost (but fought for by nationalists).
When the physical borders fall we gather in mental groups, that are stronger and bigger than ever. We get mentally collected in big bubbles of perception and these bubbles can get into war with each other in the same way as countries always did. In the old times such bubbles were called spirits or gods and we know from mythology and astrology that certain gods can be in conflict with each other. These ”bubbles” work in the same way as religions. Within a bubble people get united, especially when they get into conflict with people from another bubble, another way of thinking, another spirit, another god.

If all people are divided into mental groups, with lost understanding of each others´points of view, the whole situation would get much better if we learned to use the Talking Stick, the ”magical” communication wand, that the Red Indians have taught us to use. I don´t mean that we should carry around our sticks everywhere, but the use of a Talking Stick teaches the mind to keep a slower pace and to listen, to try to understand and not to interrupt others. (Not even by screaming: ”Do not interrupt me!”). It can help to solve the tricky effects of Internet when they spread into reality.


The Talking Stick is a tool for solving communication problems.
Talking Stick "Wise Grandfather" 
The thing is not only that the one, who is holding the Talking Stick, is the only one that is allowed to speak. An important thing is that the other persons have to listen in such a way that they are capable of showing that they have really understood the first person´s deeper reasons for thinking in a special way. According to Hindu terminology we live in the Age of Kali Yuga, which is said to be the Age of confusion and here are some referencies, some quotations:

”the age of conflicts, wars, genocides, dirty businesses, aberrant social and philosophical systems, the malefic development of knowledge that gets into irresponsible hands.”

Everything tends to become equal, and this equanimity in all the fields and areas is actually the prelude of death. The cities and villages will be filled with groups of bandits and the rapes will be frequent. The water will be very rare. At the end of Kali Yuga, this process is accelerated, and this very acceleration is one of the signs indicating the approaching catastrophe.

The great majority of the new leaders will be of working class origin and they will obstinately pursue the priests and those who gained the knowledge.

Linga Purana says:“the people of Kali Yuga are stimulated by the lowest instincts. They chose false ideas and concepts over the authentic ones, they have no hesitation in persecuting the wise, the envy torments them, negligence, disease, hunger and fear will spread.

The stability and balance of the four classes of society and of the four ages of life will disappear. 


But...

Shiva can destroy only the societies that have gone astray from their purpose, who have broken the natural law.


Read more here:


Kali Yuga from the Bhagavata Purana
torsdag 12 januari 2017

Communication brakedown in modern society.

Communication is an important skill that is slowly on it´s way towards a complete crash in our modern society, strangely enough mainly because of our new access to a zunami of information tools with seemingly unlimited capacity.
We know how to quickly find, store and use huge amounts of information from almost any area and with the IT we can easily build up a huge bank of knowledge around our own package of interests.It is easier than ever to build a personal bubble of knowledge that reflects and strengthens the own personality. In the same way as you can choose your own way of clothes, make up and hair style you can now build up your mind to a solid block of views all by yourself together with your machine and Internet, where you can find as much support for your ideas as you could ever wish for.

What now happens is that your computer starts answering to your special interest and selects for you all the articles, speeches, films, ads and groups that support your interest. If you, for example, are interested in hunting you will get so much information about hunting that you will also get the feeling that ”all other people are also just crazy about hunting”. Whatever interest you have, the browser will put you in contact with all other groups in the whole world that have specialized in this interest. It gives you an impression that ”everyone is interested in hunting” because that is what you perceive from ”the world” in your computer. You believe that it is the whole world but it is the mental land that you have chosen to travel to.

You will not get into much contact with those that have totally different opinions. They will just be called idiots by your friends in your groups, if they are even mentioned. The deeper world view of the ”peace group” will never be presented in the ”war group” and vice versa. The peace ideas will never reach the war groups as anything else than ”nonsense”. Both groups in such a polarity are fully convinced that they are sitting upon the Truth, especially if they focus on religion, politics, migration, food, medicine or any other hot idea.

Each ”group” works to get more and more friends, allies and followers, and it grows and grows. In this way our blocks of ideas, interests and fantasies work in the same way as different religions. The god of the religion is the concept itself (as for example ”the spirit of hunting”) and the avatars and prophets, that get worshipped and quoted, are the known authors and lecturers that get known to the whole world through papers, books and the net.

According to Cicero the word ”religion” comes from legere, which means ”to read”. More precisely it means ”to pick up” (knowledge), which is done by either listening or reading. The picked knowledge becomes your ”homeland” and you will defend it, at least as long as you have enough friends in that land.

In reality the spirit (concept) of this body of interest is ”worshipped” like a god in a religion, not by placing offerings on an altar, but by the focus and the activities of all the participants. The spirit of the group, the core of the group, can be called a ”god” as the word ”god” is just an old word that means ”the one that is worshipped”. A religion (a traditional one that we call ”religion” or a specific body of knowledge) brings a strong sense of unity to all the participants, who mentally and emotionallt agree upon the same truth and actively believe in it. All of them know that ”this is the truth”, which is also verified by the high and coherent energies that arise in the meetings where all are being pushed into the same experience. The conclusion is that ”others are wrong”. If they present a strong, contradictory meaning they are the enemies and in other cases they are just stupid or misinformed (and maybe have to be rescued and put on the right path).

So if a person from one group meets a person from another group there can be a deep, hidden mental difference, that destroys any attempt to a meaningful conversation. The best one can do is to talk about weather and wind and any kind of nonsensical topic that everyone can agree upon, just to avoid conflicts. So to feel safe we develop a life style where we always talk nonsense and avoid all dangerous contact with more serious topics. Mainstream media supports it with nonsensical soap operas and big headlines about who is in love with whom. At least i Sweden the result is that almost nobody dares to mention anything of deeper importance and if you want to get many likes on fb you just have to put out a picture of a sunset or a kitten as nobody is afraid of clicking on it. Just a dolphin is already a little warning. ”Here we have some ideas about something... and what can that be? I know a racist who likes dolphins so maybe I´d better stay away from this...”
Trump is strongly challenging this fear and the whole old mainstream turns into panic.

In this way (with IT) we can today have a family where every one has his own ”religion”, his own body of knowledge that molds him in a certain way. Everyone can develop his own individuality, which is OK, but in the same time we neglect the communication skills that should be there to bridge between different kinds of minds and opinions. We cannot only have individuals as there has to be a solid society to live in also and that is based upon common rules and laws that a majority can agree upon.

Many have understood that the religions (the traditional churches) have to learn to communicate with each other. But how can the big ones be ”friends in peace” if not even neighbours and family members can be it in daily life? Do humans lack a fundamental peace ability? Or do we just lack the ability to fight, to argue, in a creative way that does not lead to deep anger and violence.
I would say that what is mainly missing is the lack of ability to be detached from an opinion. Your point of view becomes your mental territory and you defend it as any animal defends his territory in nature. I would guess that the more mental you are the more your territory consists of mental ideas and concepts.

The big trend of today and of our society is the brakdown of information and communication as we are driven into separate bubbles of perception that get more and more openly polarized. The big information war has broken out and the present situation with Clinton, Trump and Putin is a very good symbol for mainstream´s unwillingness to communicate over the ”religious” borders. Efforts to communicate in a friendly way are looked upon as something evil and the point of view that ”the war has to go on” is raised to an axiom of ”goodness” and rightousness. Anyone who is against the building up of tensions, that can lead to a disaster for humanity, is looked upon as the devil himself. The world is upside down! Good is bad and bad is good and in this porridge of opinions people totally loose the grip of logic and the loss of the faculty of communication comes together with it and the big information war spreads like fireworks on the global net-sky. Whatever someone claims in the media, including Facebook etc, is immediately attacked by someone else who tells the world that the truth is the opposite to what has just been said.

We have learned that attacking is a good way of getting seen and known, which can open the door to the money making: a mirror of the young, male wolf who attacks the old leader of the pack.
It doesn´t matter if you are right or wrong, a strong attack on anything is a performance, a sensation that people buy, regardless of if they find the attack bad or good.

We have to restore the art of communication on all levels, not only in the realms of traditional religions and politics, but also on the personal levels in daily life. First we have to realize that we live in different mental bubbles where different truths are the rulers. Are two different perceptions able to talk with each other? A concept is based upon a body of both personality, IQ, experience and information and to disclose and reveal this foundation to another person can be almost impossible. All people cannot perceive each others inner worlds and the best they can do is to ignore each other to avoid trouble.

But whatever a conflict is about in personal life, the first thing has to be to sit down and calmly explain, both the thought process and the feeling about it, to the other person, who has to listen and only listen until he has understood the point of view that has been presented. It goes for any little tiny irritation about any little nonsensical triviality, that can be built up in daily life. If a nagging unease and tension is never spoken about it will grow and grow and get transformed into a more destructive trait, which can eventually become the little rat that causes the whole ship to sink.

Communication is the big issue that we have to learn more about in this time. Restore the original IT of the natural spirit, heart, brain, body and vocal cords. At least for a while every now and then.
fredag 5 juni 2015

Kali YugaWhen does the Golden Age start? 

Everyone is talking about it, but nobody knows when it starts. I get an impression that many believe that it "will soon come". Maybe now or within some years or maybe within 10 years.
All those Indigo Children are "the new ones" that will lift the world to the golden dimension.
But I also get an impression that people have been expecting the kingdom of God to come "very soon" for at least 2000 years. Or waiting for Jesus. So...?

That´s what I wanted to find out and first I went to India Divine.They have picked out 15 verses that they like, by Vedavyasa in the Bhagavata Purana and I just wrote it down here.

But there was nothing about the Golden Age and I wanted to see all the verses so I went to vedabase.net Shrimad Bhagavatam 12.2.
When the constellation of the seven sages is passing through the lunar mansion Maghā, the age of Kali begins. It comprises twelve hundred years of the demigods.

Well, it is usually said that Kali Yuga lasts for 432.000 years and it began 5000 years ago.
(Is 360 years for us one year for a demigod?)

When the great sages of the Saptarṣi constellation pass from Maghā to Pūrvāsāḍhā, Kali will have his full strength, beginning from King Nanda and his dynasty.

The very day that Lord Śrī Kṛṣṇa departed for the spiritual world, the influence of the age of Kali began.

I thought that the end of Kali Yuga would be the end of the world (universe?) but here it doesn´t seem to be even the end of our world, because:
After the one thousand celestial years of Kali-yuga, the Satya-yuga will manifest again.

If 432.000 years are 1.000 celestial years, then one celestial year would be 432 earthly years. So 432 years form a celestial cycle = the whole wheel around!
That could be the reason why the numbher 432 is emphasised i BhagavadGita, where every verse has 4 lines and 32 syllables.
So Kali Yuga is 1.000 celestial years. Then I just take for granted that Dvapara Yuga is 2.000, Treta Yuga is 3.000 and Satya Yuga is 4.000 years. That makes 10.000 celestial years for the whole thing to go around..

I had got the impressiopn that the whole world would crash at the end of Kali Yuga, but ... obviously not:
The cycle of four ages — Satya, Tretā, Dvāpara and Kali — continues perpetually among living beings on this earth, repeating the same general sequence of events.
Det är ont och gott, förvirring och visdom, som står och svajar mot varandra och ibland vinner den ena och ibland den andra. Ondskans och okunnighetens period avslutas med att Kalki rider upp på scenen och avslutar allt elände, som Kali har orsakat.

I found a debate forum where I pick out parts of the text.

The age of Kali-yuga is said to start from the year 3102 BC, after the disappearance of Lord Krishna. Lord Caitanya appeared 500 years ago, at which time the Golden Age within Kali-yuga is supposed to start and last another 10,000 years.
 Kali Yuga started at 3102 BC .
Golden Age started 500 years ago
and will last 10.000 years.
Kali Yuga lasts 432.000 years.
...........


More about Kali Yuga
At the end of the Golden Age the lower modes of material nature will become so strong that people will lose interest in spiritual topics. People who are spiritual will be ridiculed and they will flee the cities to live underground in caves or high up in the mountains, or simply disengage from the earthly plane of existence.

I took pieces from "pilgrim" on the Forum of David Icke.

Well, isn´t this already happening ? The Christian katars were hiding on the high cliffs, the hippies tried to get away from the ordinary society by forming coollectives in the country-side and now we have the electro-sensitive people who hide in the forests.
Why is society so awful that people have to hide from it? Well, just look at the TV-news!
The pharmaceutical industry is corrupt and so is the big food industry (with Monsanto!) and so are the politicians and the medical doctors. And so on. YouTube is full of these stories and so is Newsvoice.
It is exactly in the way that it is described in these old books (which were originally oral tradition).

Srimad Bhagavatam 12.2 from vedabase

Wealth alone will be considered the sign of a man's good birth, proper behavior and fine qualities.

Men and women will live together merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. 

Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex. 

A man will be known as a brāhmaṇa just by his wearing a thread.

A person's spiritual position will be ascertained merely according to external symbols.

One who is very clever at juggling words will be considered a learned scholar.

A person will be judged unholy if he does not have money.

Beauty will be thought to depend on one's hairstyle.

Filling the belly will become the goal of life.

Earth becomes crowded with a corrupt population.

The citizens will flee to the mountains and forests.

Harassed by famine and excessive taxes, people will resort to eating leaves, roots, flesh, wild honey, fruits, flowers and seeds.
Struck by drought, they will become completely ruined.

The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain and snow.

They will be further tormented by quarrels, hunger, thirst, disease and severe anxiety.

 The maximum duration of life for human beings in Kali-yuga will become fifty years.

So-called religion will be mostly atheistic.

The kings will mostly be thieves, the occupations of men will be stealing, lying


Lord Kalki will appear in the home of the most eminent brāhmaṇa of Śambhala village, the great soul Viṣṇuyaśā.

Lord Kalki, the Lord of the universe, will mount  Devadatta and, sword in hand, he will kill by the millions those thieves who have dared dress as kings.

After all the impostor kings have been killed, the residents of the cities and towns will feel the breezes carrying the most sacred fragrance of the sandalwood paste and other decorations of Lord Vāsudeva, and their minds will thereby become transcendentally pure.

When Lord Vāsudeva, the Supreme Personality of Godhead, appears in their hearts in His transcendental form of goodness, the remaining citizens will abundantly repopulate the earth.

When the Supreme Lord has appeared on earth as Kalki, the maintainer of religion, Satya-yuga will begin.


onsdag 3 juni 2015

Golden Age in KaliYugaWhen does it start?
What does it mean?

No, I am not going to tell how it is – I am merely making up speculations about the question to at least make it understandable.

People are making up all sorts of fantasies about the coming Golden Age as if it would be an age that would start in the nearest future (maybe next year) and then last forever and all problems will be gone and Earth will return to be God´s paradise.

The idea about a Golden Age was first spread "to all people" in the West by Hare Krishna, who were everywhere on the streets with their Vedanta books in the 70s. So I suspect that their talking about a Golden Age is what has propagated and become the belief that God´s eternal paradise is knocking on the door right now.

It has just substituted the belief that ”Jesus will soon come and then the ones who believe in him will come to Heaven”. Most people do not like Christianity but they take the same ideas and dress them up in other garments sending hearts and angels to each other on the net in the same way as people did with beautifully painted cards around 1890 and "God´s Kingdom on Earth" has become substituted with a Golden Age that is connected with the mystic wisdom of ancient Red Indians and so... far away from any connection to Jesus!
The angels are teenagers now, instead of the little half naked children that were painted in the churches 100 years ago (probably symbolic for innocence or maybe they were supposed to attract men to the church???) and the talking about God and Jesus has become the talking about Mother Earth and nature.

God´s kingdom, that will soon come, has become the Golden Age, and instead of referring to the Bible we refer to all kinds of native peoples´ old mythology or just any film on YouTube.

The other day my friend Mona asked me:
”But how is it with this Golden Age? 
When does it start?”

I know that the Hare Krishna has this concept, but even if I read it in the original (translated) text I cannot see exactly when this Golden Age is supposed to start.
But I think that it must be somewhere in these scripts because they seem to be the most solid information from ancient times. Probably I just cannot find it.

The KaliYuga is 432.000 years long and we have now passed the first 5.000 years of it. If the Goolden Age starts ”now” (when we have eliminated Monsanto, the weapon industry and the chemical pollution?) there will be 417.000 years left after it.

My first question is:
Is that right? Is it supposed to start ”now”? Or when?
What does the text say?


Within this 432,000 year period, there is a period of 10,000 years that will be the Golden Age. That golden age is being described below by the Lord (Bhagavan).. This text is taken from the Brahma-vaivarta Purana. = from the net.

bhagarathy uvaca
he natha ramanashreshtha
yasi golokamuttamam
asmakam ka gatishcatra
bhavishyati kalau yuge

Translation:
Ganges said: O protector, Supreme enjoyer, on your departure for the perfect abode, Goloka, thereafter what will be my situation in the age of kali?

Text 50
sri-bhagavan uvaca
kaleh pancasahasrani
varshani tishtha bhutale
papani papino yani
tubhyam dasyanti snanatah

Translation:
The blessed Lord said: On the earth 5,000 years of kali will be sinful and sinners will deposit their sins in you by bathing.

Text 51
man-mantropasakasparshad
bhasmibhutani tatkshanat
bhavishyanti darsanacca
snanadeva hi jahnavi

Translation:
Thereafter by the sight and touch of those who worship me by my mantra, all those sins will be burnt.

Text 52
harernamani yatraiva
puranani bhavanti hi
tatra gatva savadhanam
abhih sarddham ca shroshyasi

Translation:
There will be chanting of the name of Hari and reading of the [Bhagavata] Purana. Reaching such a place, attentively hear.

purana shravanaccaiva
harernamanukirtanat
bhasmibhutani papani
brahma-hatyadikani ca

Translation:
Sinful reactions including the killing of a brahmana can be nullified by hearing the Purana and chanting of the names of Hari in the manner of devotees.

Text 54
bhasmibhutani tanyeva
vaishnavalinganena ca
trinani shushkakashthani
dahanti pavako yatha

Translation:
Just as dry grass is burnt by fire, by the embrace of My devotees all sins are burnt.

Text 55
tathapi vaishnava loke
papani papinamapi
prithivyam yani tirthani
punyanyapi ca jahnavi

Translation:
O Ganges, the whole planet will become a pilgrimage sight by the presence of My devotees, even though it had been sinful.

Text 56
madbhaktanam sharireshu
santi puteshu samtatam
madbhaktapadarajasa
sadyah puta vasundhara

Translation:
In the body of my devotees remains eternally [the purifier]. Mother earth becomes pure by the dust of the feet of my devotees.

Text 57
sadyah putani tirthani
sadyah putam jagattatha
manmantropasaka vipra
ye maducchishtabhojinah

Translation:
It will be the same in the case of pilgrimage sights and the whole world. Those intelligent worshipers of my mantra who partake My remnants will purify everything.

Text 58
mameva nityam dhyayante
te mat pranadhikah priyah
tadupasparshamatrena
puto vayushca pavakah

Translation:
They are more dear to Me than My life, who everyday meditate only on Me. The air and fire become pure simply even by their indirect touch.

Text 59
kaler dasha-sahasrani
madbhaktah santi bhu-tale
ekavarna bhavishyanti
madbhakteshu gateshu ca

Translation:
For 10,000 years of kali such devotees of mine will fill the whole planet. After the departure of My devotees there will only be one varna [outcaste].

Text 60
madbhaktashunya prithivi
kaligrasta bhavishyati
etasminnantare tatra
krishnadehadvinirgatah

Translation:
Devoid of My devotees, the earth will be shackled by kali. 
Saying this Krishna departed.

http://www.bvashram.org/prophecy-of-the-golden-age-from-brahma-vaivarta-purana/#comment-4229

This means victory to the good side (and then the crash). Earth will be filled by the devotees, the rightous ones that are acting in accord with divine or moral law (free from sin) and this seems to be what is behind also the Christian and Muslims ideas. I think it is very mych possible that they have taken their ideas from the old Indian Vedanta tradition. Even their own prophets can have had contact with Vedanta gurus, who knew all these ”texts” by heart.

Note that Vedanta does not say that you should kill people!!! People have distorted and perverted the old messages. I would say that the biggest distortion comes from our ability to read written text, because then it is possible for anyone to translate the old words into just anything that suits his own mental and emotionel level. I do not think that a translation into another language will ever be fully OK because many words cannot be properly translated. The main ideas remain, but get slightly distorted.

Anyway. Today we can see that the amount of so called good people is getting bigger and today they have the ability to find each other on the net and to share their ideas and form groups and make films and newspapers, which they could not in the old times when people with spiritual gifts got burned as witches or accused of being troll-priests, evil sorcerers and so on (when the Christian church got involved). Today they get attacked by VoF (which has substituted the priests), the old mainstream media and the authorities that are defending the big companies, but these "alternative" people are not so vulnerable any more as they have got means for defending themselves. At least not here in the West. It seems to be different in some other countries.

But there are all over the world more and more people who defend the planet with it's nature and animals against the destruction operated by the greedy humans. Billions of people are protesting and many are preaching about the importance of waking up!
How you will wake up (if you do) depends on your personality.
https://www.youtube.com/watch?v=VqsFp0J22Hc

This could very well be the beginning of a Golden Age and in that case we can assume that the Vedanta means that this age begins after the initial 5.000 years and they have passed now.

When the destruction of our planet gets so severe that we all get sick, psychotic and crippled from it, more and more people will wake up and become aware of what is going on and they will change their minds about it and jump over to the good side.
But I believe that many will also do the opposite: turn to more money-making, more medicines and more technical inventions that are supposed to solve the situation (which will not work).

It was the so called hippie movement that started this in the 70s. In the middle of this we had (for the first time) the Hare Krishna people running around on the streets with their drums and rosaries. A strong wave of idealism swept over the western world and millions of young people got interested in spiritual ideas and disciplines like macrobiotics, vegetarianism, pacifism, Buddhism, anthroposofy, astrology, homeopathy and so on.
These alternative young people were at that time not mixed with the normal young mainstream people and it was easy to see on which side a person was.

In the 80s people turned to shamanism and the Red Indians and after that the polarisation was not so evident any more. Today we can find these ”alternative” ideas everywhere (as they have also become a business that people can make money from!)

But the horror and evil also seem to get stronger. Never before have we heard about so much demonic cruelty as today and it seems to be getting worse and worse with nuclear accidents, bombs, poisonous chemicals everywhere, the erasing of whole cities and people getting murdered and raped in huge amounts. The whole nature is close to get exstinct by humans. Not even the weather is left to be working in it´s own natural ways. Even the vibrations (the frequencies) of the surface of the globe are being changed by the clever scientists.

It is possible that the ”good people” will in some way outnumber the others and ”get the power” if we all get enough scared by the global destruction. How else would there be a golden age?

But ...
I think that every planet has it´s own vibratonal frequency, its own ”energy pattern” that is like a colour or a tone or a weight, because it has to have a certain quality to maintain it´s position among the other planets.

Earth has, as long back as I know about it, been a planet where a huge amount of killing was going on. If people were peaceful during the SatyaYuga then our planets was maybe not so materially dense as it is today.
But with this modern density we also have the killing because most animals are eating each other in quite violent ways. Even cows are eating huge amounts of small animals (they are in the grass). The killing must go on but it does not have to be done by all people.
In the relatively old times many men were hunters and this was just normal. Maybe there is a big amount of men, who are meant to be hunters (it is in the genes and I have read that it can probably be connected to the missing of one dopamine-receptor). Hunters feel lost in our modern world so they start killing each other when their jobs have been taken over by machines and meat-factories (animals´death camps).
If planet Earth is a planet where a lot of killing goes on all the time we must have a lot of animals that are taking care of this to keep the earth´s balance. Otherwise hunters have to do it and if they cannot chaos breaks loose. (Calm... I can change my theory if someone presents a better idea).

Something tells me that it is not possible to transform Earth into a divine planet of eternal bliss, but maybe into one that is more natural (just leave the wild animals to be what they are!) because the killing has a good purpose in nature. It prevents sick and wounded animals from having to get operations, medicines and wheel chairs.
What Krishna says about humans probably goes for animals too: ”Don´t be sad about that! They do not die in reality. They come back!”
(He did not mean that we should make an effort to kill as much as possible!)

If the globe, our planet, should keep it´s vibrational balance during this Golden Age there has to be a polarisation between either good and bad people (they have many names as for example devotees and demons) or between a good human population and a huge, wild nature.

The Vedanta seems to be saying that this polarisation will be between two kinds of people and finally these groups will split up when the people will be reborn on different places.

It only means the same thing as it always means: you will be reborn where you belong and this is directed by your own will, wishes, behaviour, thoughts and actions (your unconscious memories and vibrational status).

So actually we do not have to be troubled by the question about this Golden Age. But now a friend asked me: ”Exactly when does it start?” and I do not know. I have not seen it written anywhere.

The verses above, that I quoted, are from the Brahma-vaivarta Purana.

The verses were spoken by Lord Krishna to Mother Ganga just before the beginning of Kali yuga (the age of quarrel and strife). Kali yuga began approximately five thousand years ago, and it has a duration of 432,000 years, leaving us with 427,000 till the end of the present age.
http://www.bvashram.org/prophecy-of-the-golden-age-from-brahma-vaivarta-purana/#comment-4229

I also wonder how bhagarathy uvaca can be translated into Ganges said. (I just suppose that Ganges said would be Ganga uvaca)
It is possible that it just means ”said to the Lord” so that it just implicitly means ”Ganges said” but it is not exactly what is written.
Making small changes (that not mean much) can in the long run, when it is re-done over and over again by different people, change a text into something that it was not supposed to be.

The age of the current Manu is calculated to last some 305.300.000 of which 120.400.000 have past. From Hare Krishnas BhagavadGita.

That means that this world has left 184.900.00 and what is that? 
185 millions of years left!

KaliYuga is the last yuga and it is supposed to be 432.000 years. As it started 5000 years ago there are 427.000 years left. Of these years 10.000 are the Golden Agen (whenever it starts) and then we have the last horrible 417 years left until the whole dissolves.

The yugas are
KaliYuga 432.000 years
DvaparaYuga should be 864.000 Prabhupada said 800.000 years, but dva means 2 in Russian so I suppose DvaparaYuga should have the double length of the first one.
TretaYuga. Tre means 3 in Swedish, so I suppose it should be 3 times as long = 1296.000
SatyaYuga could be 4 times as long. That makes 1728.000.

I ad them together and it makes 432.000 x 10 = 4.320.000 which would be the time length of our world (universe?) including all the yugas.
Prabhupada wrote that the age of the ”current manu” is 305,300.000 years.

300.980.000 are missing. 
4 million years are missing.
Maybe because I don´t know what a manu is?

Manu is "the father of mankind", but in BG I read that the age of the current manu is 305.300.000 years. But how many manus are there in a planets life? The present manu seems to be the 8th manu on earth.

The Lord appears at the end of DvapataYuga of the 28th millennium of the 8th manu....

Do I need to say that I have lost the track of this whole counting?

I leave the maths and turn to another way of thinking.
Maybe the figures 432 are just symbolic, because they correspond to the length of the three first ages: Satya, Treta and Dvapara. Maybe the figures 432 is just a vibrational pattern that can be of any length? Like a mathematical formula?

And they also correspond to the verses in BhagavadGita as there are 4 lines and 32 syllables in each verse. 4 syllables should be repeated 8 times to form the melody, which I suppose was very important at that time. It is the melody and the rythm that forms the vibrational message as the brain reacts differently to different kinds of tones and rythms.
So the real "god´s name" in the Hare Krishna mantra could be hidden in the melody and in the vibrational tone of the voice. In that case this vibrational name is inbedded in every verse in the whole BhagavadGita and maybe in every verse in any Vedic scripture?

How is it then with the Gayatri mantra?

https://www.youtube.com/watch?v=wE8ssnd1Pi8

Anyway... I will probably find the answer to when the Golden Age is if I google on Shrimad Bhagavatam, and then I will write the next chapter here.


onsdag 21 januari 2015

Religion och krig

Fortsättning på Religion och musik.

När jag skrev den förra texten så hade jag bara läst början av Willys text, men nu har jag läst hela.
Ja, det var väl bra tankegångar, som verkar vara ämnade att få oss att se religiositet som en egenskap i stället för en tro.
Oss? Vilka oss?

Hans text är skriven så att den kanske mest bara läses av religionsfilosofer och vissa andra akademiker, som ändå inte är ute på gatorna och slåss för Gud med stenar och brandbomber. 

Kanske tanken är att om bara akademikerna får en bättre syn på tillvaron så kommer detta sedan att sprida sig till läroböcker och skolor och sedan kanske ända ner till Aftonbladet och ut på gatan och ända ner till Mellanöstern.
Jojo... visst... 

Men de, som slåss för Gud slåss nog inte egentligen för Gud. De slåss för att de gillar att slåss, de får en kick av att slåss, och om religionerna i undervisningen blir fråntagna sina konflikttriggande olikheter så att man inte längre kan slåss om dem...? Vad händer då?

Ja, då slåss man naturligtvis om något annat. Kan man inte slåss för Gud så kan man alltid slåss för profeten eller någon annan typ av ledare och då helst en, som varit död länge så att det inte går att fråga honom vad han egentligen menar.
Om det inte ens finns nå´n profet eller stor ledare så kan man själv skapa en grupp att slåss för, exempelvis ett MC-gäng eller vad som helst. Även vanliga gäng, som bor i olika områden, slåss mot varandra och i Sydamerika skjuter de varandra. Man kan slåss om nästan vad som helst.
Alla vilda killar är inte nöjda med att spela fotboll och köra MC.

Somliga idealister vill avskaffa alla religioner för att det då ska bli fred på jorden medan andra tycker att vi ska avskaffa alla nationer av samma anledning.


Dessa slagsmål beror inte på ”religioner” - de beror på instinkter och aggression finns överallt i naturen, inte bara hos människor. Det är den aggression, som djurhannar sysslar med vid parningstiden, den aggression som mammor visar när deras barn, ungar, valpar, kycklingar blir attackerade och det är den försvarsinstinkt som gör att alla djur försvarar sina bon och revir.

Även växter sysslar med att slåss, men det går så långsamt att vi inte kan se det (om vi inte är biologer) och de har många olika knep för att försöka ha ihjäl varandra.

Jag planterade en växt, en mynta (nån slags pepparmynta) och den hade ett effektivt sätt att krossa sina närmaste grannar. Dess stjälkar växte först längs med marken åt alla håll och sedan så vände de och växte snabbt rakt upp så att dess täta bladverk tog bort ljuset för de mindre växterna som då dog.

Hela naturen är en kamp för överlevnad och man behöver bara titta noga i gräset för att få se något litet djur som släpar på ett annat sprattlande djur.

Att få en slags ”total fred” på jorden går inte eftersom jorden inte är sådan. Vi kan inte få naturens olika delar att sluta att äta upp varandra. Jorden består av en enda stor ämnesomsättning och utan den blir det bara död öken.

Det som en gång fötts måste åter dö.
Sörj inte denna evigt givna lag.  
                                             BhagavadGita

Vi är indragna i det där och österländska munkar och yogis försöker lära ut hur vi ska kunna höja oss ur instinkternas grepp. De pratar om verkligheten och inte bara om någon tro. Tro är något som man kan använda, ett verktyg för detta, fast det i dag har bytt namn och heter kreativ visualisering, positivt tänkande eller något med mirakel eller hemlighet eller så. 
Tro kan också betyda "anse vara sann" men det är inte det jag menar. Det är en helt annan betydelse.

Och nu ska jag säga något konstigt:
Felet är inte mest att människorna slåss – felet är att vi har vapen eller fel sorts vapen och slåss på fel sätt och med fel intention.
Vi har intellektualiserat och förstorat betydelsen av dessa slagsmål och gjort det på helt fel sätt så att vi använder våra mentala förmågor till att utveckla dödsteknik för att vinna. Om något ska kunna kallas för det onda i den yttre världen så är det väl våra massförstörelsevapen
Jag vet inte om det egentligen finns någon teknik som passar på jorden, om inte krig så orsakar den enorma soptippar överallt och hela havet är fullt av skräp, plast, presenningar, metrevar, gifter, skrot och radioaktivitet och naturen dör även av skogshuggning, jakt, kemikalier och strålning och allt detta beror på vår utveckling av tekniken i stället för av människan.
Storstäder, autostrador, järnvägar och flyg passar inte på jorden.

Slagsmål ingår i naturen men utan vapen är vi inte så särskilt farliga med våra mjuka naglar och trubbiga tänder. Vi kan helt enkelt inte göra så stor skada med de ”vapen” som naturen har givit oss.
Men när vi använder vår intelligens till att göra effektiva vapen så blir vi farliga och nu har vi kommit så långt i vår tekniska utveckling att snart hela jorden är död.

Naturen har fixat saken på så sätt att farliga djur, som lätt skulle kunna skada varandra i onödan, har ett slags rituellt beteende som stoppar dem. Om en hund lägger sig på rygg så slutar den andra hunden att angripa och tvisten är löst.
Djur, som inte är så farliga, har inte lika starka blockeringar. En aphanne kan döda flockens egna ungar om de är avlade av en annan pappa.

Så problemet är inte religionerna – det är vår intelligens, som vi använder på fel sätt. Vi använder den inte för Gud, trots att somliga säger så, vi använder den för att förstärka, försvara, befästa och leva ut våra instinkter med våld mot våra egna (som apan) och det är precis motsatsen till vad religion är eller borde vara.

Ordet Gud kan bäst översättas med helheten, helhetens medvetande eller medvetandet i alltet eller så. Naturen, universum och kosmos kan nog också fungera. Om man då ser detta medvetande som en person så blir ju fördelen den att man kan prata med den personen i sin fantasi.
Om man ska lära ut sådana ”höga historier” vid lägerelden så måste man göra det i form av levande berättelser, sagor och sägner, som måste handla om personer för att fungera. Man kan inte för barn berätta levande sagor om abstrakta principer. Kanske inte för vuxna heller.
Sagorna kan man sedan förstärka med danser, sånger och musik (även om det bara är en trumma) och man kan utveckla det till en hel kultur där alla företeelser är med och har sina roller.
För att minnas dessa bilder och kunna komma i kontakt med dem igen så kan man, på det tidigaste stadiet, tillverka mind-maps eller triggers i form av målade pinnar o.dyl.

Det verkar som att när ett sådant bygge har nått en viss storlek och inflytande så finns det andra som tar över komplexet och utnyttjar det i maktsyfte, kanske i krig. Psykopater finns nu och har troligen alltid funnits och det kan nog vara dem som de gamla vedaskrifterna refererar till när de kallar dem för något ord på sanskrit som till våra språk blivit översatt med demoner.
Vi kanske skulle kunna översätta det ordet med psykopat i stället. Det beror ju på hur texten är för övrigt.

Men... om man nu har en personlig gud som finns överallt och som man har givit ett namn, hur blir det då om man träffar en kille från en annan by som säger att hans gud har ett annat namn, bor på ett annat ställe och har andra kläder och vanor. Ojoj! Vi är inte vana vid att tycka att två olika personer är samma person. Det blir för svårt. 
Och om två personer säger olika så måste ju en ha rätt och en ha fel. 
Men naturen har ju egentligen gjort så att vi har olika språk och därför inte ska kunna upptäcka sådana olikheter. 
Bortsett från det, så är det väl så att olika stammar, folk eller grupper alltid är i luven på varandra, bråkar, mobbar och slåss eller tävlar mot varandra på något sätt. De slogs väl först om kvinnor och revir och inte om teologiska idéer.
Det lär ju vara så att även gudarna i himlarna krigar mot varandra. Det som är vapenskrammel på en planet kan vara dans på en annan.

Det hela går nog bra ändå tills den vite mannen sänder ut sina antropologer som tar med sig hem en massa olika historier, som sedan träffas på universiteten och hos bokhandlarna och förvirring uppstår när allt ska presenteras på samma språk. Den ene har en bild av sin gud som en gråhårig gubbe i vit klänning medan den andre har en gud med gyllene örnfjädrar.
Varje kultur har hundra olika gudar och andar och varje gud har tio olika namn och det hela är på 300 olika språk....
Hur ska det vara egentligen? Vad rätt och vad är fel?

Man kan undra varför vi resonerar så när det gäller ”religiösa” sagor, men inte när det gäller andra sagor och jag tror att det beror på att de religiösa sagorna innehåller en personlig gud, som ska hjälpa oss om vi ber honom om det och som vårt undermedvetna då kan uppfatta som en pappa, mamma, kung eller hövding. Om du överger din pappa eller hövding så kommer han aldrig mer att hjälpa dig med något och du har inte längre hans beskydd! Du kan bli en outcast och i vår värld är det nog det farligaste som finns: det motsvarar i våra dolda minnen att som nyfödd bli utkastad ur boet.

Det gäller alltså att slåss och försvara sin gud på samma sätt som alla stammar och folk alltid har försvarat sina kungar.
Nästa ”grej” är ju då också att en kung naturligtvis begriper att han lättare kan mobilisera sitt folk mot fienden om han refererar till att han har Gud på sin sida och att ”Gud har sagt att...”

Varför det?
Ja, för det första så kan det ju vara sant och då är man naturligtvis förlorad om man inte lyder.

Men det är också tydligen så att vi får extra kraft av att tro på något som är overkligt eller otroligt. Det utnyttjar man inom idrotten.
Exempel: Du kan springa 100 m på 8 sekunder, men du vill höja ditt eget rekord med 1 sek så att det blir 7 sek. Om du då tänker att du ska göra just det så får du inte alls lika bra resultat som du skulle ha fått om du hade fokuserat på att sänka tiden till 5 sek., som är den tid som ligger alldeles bakom gränsen för vad som är möjligt för dig, men som ändå är en omöjlighet. Man får en extra energikick av att fokusera på något som är overkligt och otroligt, men ändå önskvärt.
Men det får inte vara alltför overkligt – det måste vara inom gränsen för vad det undermedvetna kan klara av att tro på. 
Att "tro något otroligt" kanske gör att vi "lossnar" från det kritiska intellektet och aktiverar en annan del av hjärnan som ger ett påslag av energi. Det kanske är så att intellektet är ett program som drar mycket energi.

Man kan säga att kungen kan få sina krigare att bli mer ”aggressivt påtända” inför kriget om han refererar till något overkligt, immateriellt, som ändå ligger så nära att det kan uppfattas som verkligt. Nu slåss de inte längre bara för kungen, landet, familjen och sina fysiska liv (vilket ju kunde räcka) utan de slåss även för sina själars platser i den eviga himmelen. Man maximerar försvarsinstinkten.

Detta har vi inbakat i oss, denna reaktion av ”försvar eller flykt”, men den som aldrig blir attackerad kanske inte vet hur han skulle reagera om han blev det. Man kanske bara träffar väldigt fredliga och trevliga människor, som till och med ger uttryck för helt motsatta åsikter utan att den minsta lilla känsla triggas. 

Somliga går till attack om något känns fel eller hotande, medan andra flyr. Att inte kunna svara på sådana reaktioner ger stress (immobilisation stress), som i sin tur gör att man blir sjuk.

I vårt samhälle får man inte slåss för mycket för då kan man bli tagen av polisen så folk slåss mentalt i stället. Man måste ju inte försvara sin gud, kung eller ideologi med vapen – man kan ju försvara ”honom” med ord i stället, en slags sublimering. Även ett ordkrig kan sätta fart på försvarsinstinkten så att hjärtat slår fortare och hjärnan fylls med extra energi (syre, socker och dopamin) och eftersom det fungerar på samma sätt som knark (amfetamin) så kan det vara lika attraktivt och beroendeframkallande - man blir en "debattör" som egentligen grälar officiellt med folk i stället för hemma med frun. Man letar reda på mentala motståndare som man kan sno energi från och om man hade levt på medeltiden så hade man i stället varit en riddare som dundrade fram i dueller med lans och sköld.

Vad ger då dopamin för effekt? Jo, det ger känslan av att ”detta är livets mening” och ”detta är sanningen”. Det ger tunnelseende och en överväldigande känsla av att vilja ”slåss för sanningen”.

Det går alltså inte att vara uppfylld av en känsla, övertygelse av att slåss för sanningen om man inte har en hög halt av dopamin i hjärnan och det betyder samtidigt att man har triggat sina försvarsinstinkter. Buddhisterna tycks ha förstått det här så de ägnar sig vanligen inte heller åt att slåss för sanningen och de vet hur vi kan känna igen och reagera på grejer, som vi haft i tidigare liv, och det betyder nog att de också vet en hel del annat om minnet.
Utan dopamin så kan man inte ha känslan av att detta är livets mening, vad det än gäller. Och dopaminet triggas igång av det man känner igen.

En katt, som har fått syn på ett byte ser just då inget annat i världen än just sitt byte, som då naturligtvis också är livets mening och katten kan också envist kämpa för att förvara den fångade fågeln. Käftarna är stenhårt ihopbitna. Försök att ta ut en fågel ur en katts mun – det kan vara nästan omöjligt.

Titta på hur katten ser ut just innan den ska ta språnget mot sitt byte! Den är i en slags fokuserad extas och pupillerna blir som stora, svarta brunnar just innan den ska ta språnget.
Jo, man kan säga att katten knarkar, naturen är gjord så och det finns en mening med att kroppen producerar sådana ämnen. Meningen fungerar i naturen men i vårt samhälle har det blivit fel. 
Folk har i alla tider manipulerat hjärnans transmittorämnen och dagens knarkhandlare är bara en slags sista, mest destruktiva yttring av den saken. Vi har till stor del glömt bort hur man kan manipulera sinnet med tankar, historier, musik, dans, sånger och handlingar.

Dopamin är till för att fånga byte och försvara sin mat och familj – inte till att ”slåss för gud”.

Jamen, Jesus sade väl att man skulle slåss mot den onde???

Jag vet inte vad han sade, men ”kampen mot drifterna” kan ju kallas så. Om man personifierar ett beroende, som man vill bli av med, så kan man gott kalla det för Satan, som egentligen bara betyder en slags ande som man blir motarbetad av.
Det är något, som även indiska gurus talar om. Men det är snarare att se som kampen mot ett destruktivt beteende och man skulle kunna likna det vid knarkarens avgiftning, att sluta äta socker, sluta dricka alkohol eller sluta mumsa sockervetebullar till eftermiddagskaffet. 
Socker och vete är också beroendeframkallande. Ett sockerberoende verkar till och med vara svårare att bli av med än ett beroende av alkohol och när man ger barnen stora påsar med lördagsgodis så grundlägger man ett senare "beroendebeteende" av även annat. De som är mest känsliga för detta lär vara de, som saknar en dopaminreceptor.
Vete innehåller ett protein som fungerar som opium.
Att sluta med något kan vara så svårt att det gott kan kallas för en kamp och det är det som indiska yogis och gurus talar om, med den skillnaden att de mera fokuserar på de inre drifterna och behoven, som de har givit olika namn, än på de yttre objekten, flaskan, knarket och snasket, som vi gör.

Man kan inte bota sig från ett missbruk (en obalans i hjärnans kemi) genom att bomba andra länder. Det kan vara som att försöka bota sig från alkoholism genom att dricka ännu mera.

Naturen både sjunger, spelar, dansar, och slåss. Det som är en dans på ett plan kan vara ett dödligt slagsmål på ett annat. Man kan säga att vi på grund av vår egen sinnesstämning missuppfattar något.
Vi kan inte förbjuda våra slagsmål - vi kan bara förändra dem till ett högre beteende.
Man kan likna det vid att samma ton kan finnas på olika oktaver.

Det är instinktiva impulser, som gör att människor spontant blir arga och ryker ihop och slåss. Omedvetna minnen kan fungera som utlösande triggers och man kallar reaktionerna ibland för egot och ibland för det sårade inre barnet. 

Det finns ett inre behov av att hävda sin individualitet och sin rätt att existera på sitt eget sätt och om man bara förtränger det med en massa förbud så börjar det att leta efter andra vägar att hävda sig. Kanske genom att dominera på annat sätt; ha dyra märkeskläder, fin bil, vacker fru, stort hus, mycket pengar och maktposition på jobbet.

Men det går inte att ha en så fin, hög och mäktig position att man inte längre hotas av något så kampen fortsätter. Även om du nu skulle äga halva jorden så finns det ju en annan kille som äger den andra halvan. Tillsammans kan ni nu dra in hela skapelsen i ”terrorbalansen” med fysiska vapen såväl som mentala i form av olika politiska ideologier och andliga i form av olika religioner.

Men varför inte från början göra tvärtom. Om man ser det som tillåtet att bråka öppet omedelbart, när man blir arg för något, så kan inte den negativa känslan i tysthet byggas upp i det inre för att sedan explodera på något mer destruktivt sätt. Om den får sitt utlopp omedelbart så blir den neutraliserad på ett tidigt stadium. Hur man ska göra med instinkten rädsla/flykt vet jag inte, men jag kan tänka mig att en sådan osäkerhetskänsla skulle kunna motverkas av att alla barn hade en riktigt trygg barndomsmiljö, men det skulle nog kräva att alla mammor stannade hemma. 
Men varifrån skulle de få pengar? Det är en annan historia.

Här har religionen egentligen sin rätta plats: att visa på vägar för att ta hand om instinktiva känslor när de uppstår.

Vi har indianernas Talking Stick. Vi har japanernas stridskonster, som ex svärdsfäktning, karate och judo, som ska lära killarna att slåss disciplinerat och då ingår det att man inte bara ska dras iväg av sina känslor hur som helst.

Det är väl bättre för barnen att mammor och pappor använder en Talking Stick för att lösa konflikter än att de bara skriker och slåss. Och det skulle vara bättre för världen om killarna tränade judo – då kanske de skulle låta bli att bygga värre och värre vapen.

Man kan i alla fall inte få något utlopp för sina känslor genom att sitta vid en dator och radera hela befolkningar genom att trycka på knappar. Jag tycker inte att den här internationalismen är så särskilt bra. Den fråntar alla små länder deras egna identiteter så att befolkningarna blir frustrerade.

Om hela jorden enas så kommer vi troligen att hitta fienden i form av inkräktare från andra planeter som vi ska bygga elektromagnetiska murar mot.

Att man kan få dålig karma i form av PTSD av krigsupplevelser har forskarna tänkt att lösa, inte genom att vi ska sluta kriga, utan i stället genom att radera minnen i hjärnan. Först skickar man ut soldaterna att mörda och sedan stoppar man dem i tvättmaskinen. Kan man möjligen kalla det för elektroniska avlatsbrev? Hur gjorde korsriddarna?

här behövs nu ingen Gud,
kemikalier går bra
och frekvensmaskiner,
med superteknik!Buddhisterna startar med sitt inre för att komma till rätta med instinkterna. Man bearbetar dem där som de uppstår på det allra första stadiet. Om man löser upp sina frustrerade minnen så kanske de inte längre fungerar som triggers för nervsystemet. Man kanske kan bearbeta dem med historier, musik, sång och dans också och om man skapar en bra och sammanhängande metod för det så kan man nog säga att man har skapat en religion.